Dingen Anders Doen Als Je Niet Naar Buiten Mag: GRATIS E-BOOK!

Cover UITERAARD ontworpen door Andrew Chin

Wat doe je als je boek over gewoonteverandering uitkomt tijdens een periode waarin je ineens gedwongen was om bijna al je gewoontes naar binnenshuis te verplaatsen?!

Dan schrijf je over die gewoonteveranderingsavonturen ten tijde van Corona nog even e-book!

Dingen Anders Doen Als Je Niet Naar Buiten Mag is een luchtig en makkelijk te lezen e-book met een kijkje in de Dingen Anders Doen keuken, en een uitgebreid verslag over hoe het me is vergaan met thuiswerken, thuissporten en thuisschrijven (en die $%6& telefoon weer wegleggen), met daarin een beetje inspiratie en tips voor jou nu we nog een tijdje binnen moeten blijven.

Tuurlijk, ik ben superblij met de versoepelingen die op handen zijn, maar ik denk echt dat voorzichtigheid nog gepast is.

En om die voorzichtigheid te kunnen blijven waarborgen ook de aankomende tijd nog? Kan het zeker geen kwaad om (weer) wat goede gewoontes binnenshuis in te zetten, toch?

Dus! Voor de leuk en voor de liefhebbers: Dingen Anders Doen Als Je Niet Naar Buiten Mag.

Hier gratis te downloaden, veel plezier!

--

--

--

Personal development enthusiast, creative writer, student counselor.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Lianne

Lianne

Personal development enthusiast, creative writer, student counselor.

More from Medium

A Junction of Realism and Impressionism with Igor Navrotskyi

Ladyline to Woodseaves Cutting

Four to Follow #17: Photo Stories by African Photojournalists

The Best Language Practice: Traveling